Aforismi - sv. Antonijs

"Cīnīsimies pret dusmām, ļaunumu un iekāri, pēdējā rada grēku, grēks - nāvi. Un dusmas vienmēr ir netaisnas cilvēkā, jo tas pats nav pilnīgs."
Atslēgvārdi: Cīņa
"Ja ārsts mūs dara veselus ar rūgtām zālēm, tad neprātīgi to ir nosodīt; ja Dievs labo mūsu grēkus ar ciešanām, tad bezdievīgi ir kurnēt."
Atslēgvārdi: Ciešanas
"Svētīgi mūsu dzīvē ir zaudējumi, slimības un bēdas. Tie pēkšņi izrauj mūsu garu no laicības valdzinājuma un rāda tās īsumu un niecību pret mūžību."
Atslēgvārdi: Ciešanas
"Brīvs ir tas, kas nekalpo grēkam, bet ar skaidrību pateicību un mīlestību dara Dieva gribu šajā pasaulē."
Atslēgvārdi: Brīvība
"Un kad mēs būsim brīvi no visām iegūtajām un iekārotajām lietām, kas mūs tur verdzībā, mūsos ienāks Dieva skaidrās brīvības miers un plašums."
Atslēgvārdi: Brīvība
"Uz tiem, kas grēko nav jādusmojas, kaut arī viņu rīcība pelna sodu. Pašas patiesības un arī viņu glābiņa dēļ tiem ir jārāda patiesības ceļš. Dusmas nav taisnas. Tās bojā abus: to, kas dusmojas un vēl vairāk to, uz ko dusmojas. Nav jābūt pārmēru žēlsirdīgam un tomēr nevar teikt, ka žēlsirdība ir veltīga,- tā izlabo daudz vairāk nekā sods. Sodam ir jābūt tikai taisnības dēļ, nevis, lai gandarītu savas dusmas."
Atslēgvārdi: Grēcinieks
"Godkāre reizēm mudina cilvēku uz labiem darbiem, labdarību, pat lūgšanām, gavēņiem un atturību. Bet, lai viņš nebrīnās, ka viņa darbi saņems tikai paļas un viņa alga būs izsmiekls."
Atslēgvārdi: Godkāre
"Neatmetiet sirds dedzību. Kūtrs cilvēks ir pamesta māja, kurā mitinās čūskas, sikspārņi un zirnekļi, un visi steidzas tai garām bailēs un pretīgumā. Bieži tur nakšņo laupītāji un zagļi. Patiesi, kūtrs cilvēks ir mierīga mājvieta ļaunumam."
Atslēgvārdi: Dedzība
"Arī dvēselei ir savas kaislības tāpat kā miesai, un tās grēki Dieva priekšā ir vēl negantāki par negausību, netiklību un rijību."
Atslēgvārdi: Kaislība
"Ja nebūtu grēka, cilvēkam nebūtu jēdzienu: labs, skaidrs, svēts, godīgs, uzticams, tīrs, vērtīgs - viss, kas ir grēka pretstats."
Atslēgvārdi: Grēks

Valūtas

GBP GBP 0.8867 0.004
RUB RUB 68.3985 0.345
USD USD 1.1992 0.006

Aforismi

"Atbrīvojoties no apģērba, sieviete vienlaicīgi atbrīvojas arī no kauna."

Anekdotes

- Kā jūs sauc?
- Jā-jā-jānis Sku-ku-ku-jiņš.
- Jūs raustāt valodu?
- Nē, valodu raustīja mans tēvs un tas, kurš noformēja dzimšanas apliecību, bija idiots...
Vairāk