Miķeldiena (29. septembirs) | Apsveikumi

Netika atrasts

Valūtas

Apvienotas Karalistes mārciņa GBP 0.8901 0.0012
Krievijas rublis RUB 90.1119 -0.2388
ASV dolārs USD 1.1865 -0.0036
* valūtas vienības par 1 eiro

Anekdotes

- Kā­pēc sie­vie­tei tik grū­ti at­rast vī­rie­ti, kurš bū­tu maigs, rū­pīgs, iz­smal­ci­nāts un skaists?
- Tā­pēc, ka šiem vī­rie­šiem jau ir... ci­ti vī­rie­ši!
Vairāk