Gads - Laika konvertors

Konvertēt Gads citā vienību

Lai konvertētu Gads citā vienībā, lūdzu izmanojiet Laika konvertors
Vai, lūdzu, izvelēties kādu vienību zemāk.

Valūtas

Apvienotas Karalistes mārciņa GBP 0.9162 0.0004
Krievijas rublis RUB 73.836 -0.4624
ASV dolārs USD 1.1076 -0.0027
* valūtas vienības par 1 eiro

Anekdotes

Ģimenes pusdienas. Pie galda tēvs, dēli. Pēkšņi tēvs vecākajam:
- Ēd zupu kā pieklājas! Ko tu tur baksties pa šķīvi, skatīties
pretīgi!
- Bet ko tu uzreiz auro?
- Es auroju?? Ak tu, āzis tāds!
Un - blaukš! pa pakausi.
Otrs dēls iebilst:
- Tēt, nu ja cilvēks negrib ēst, ko tu viņu piespied, turklāt vēl
sit? Tu taču gluži kā tirāns kaut kāds.
- Es tirāns?? Ak tu, maitasgabals!!
un - blaukš! blaukš! šim pa ausīm.
Jaunākais dēls noliek karoti un aizsedz ausis ar rokām. Tēvs:
- A tu ko slēpies? Tu ēd kā nākas, esi pieklājīgs, tēvam
rupjības nerunā, kas tev ko baidīties?
- Es zinu, ka pieklājīgs. To es katram gadījumam, tu taču tāds
mudaks esi..
Vairāk