Brīvības piemineklis

Brīvības pieminekļa laukums

Valūtas

Apvienotas Karalistes mārciņa GBP 0.8802 0
Krievijas rublis RUB 75.2418 0
ASV dolārs USD 1.147 0
* valūtas vienības par 1 eiro

Anekdotes

Dar­ba ka­vē­tājs skaid­ro še­fam:
- Es pa­mo­dos pirm­dien, lai otr­dien do­tos uz dar­bu, bet treš­dien uz­zi­nā­ju, ka ce­turt­dien būs lie­tus, tā­pēc piekt­dien ie­do­mā­jos: kā­pēc man iet uz dar­bu sest­dien, ja svēt­die­na jau ir brīv­die­na?!
Vairāk